APK bij Garage Scholten

Garage Scholten is een erkend APK 2 keuringsstation. APK 2 wil zeggen dat wij 3-wielige voertuigen, personenauto’s, bedrijfsauto’s en campers tot 3500kg mogen keuren. Tevens kunnen wij ons onderscheiden van andere APK 2 keuringsstations doordat wij beschikken over een extra verlengde en verbrede 7-tons hefbrug. In combinatie met een vrije hoogte van ruim 6 meter boven de hefbruggen kunnen wij ook de extra lange en/of hoge campers en bedrijfsauto’s keuren. Ook beschikken we over apparatuur om luchtdrukremsystemen te controleren en te testen. Dit is een verplicht onderdeel van de APK-keuring. Dus is uw bedrijfsauto tot 3500kg uitgevoerd met een aansluiting voor luchtdrukremmen voor trailer of oplegger, bent u bij ons aan het juiste adres. En met onze speciaal aangepaste hefbrug zijn wij een van de weinige garages waar u ook terecht kunt met uw trike.

Garage Scholten: De beste service waar je op kan rekenen!

Bij Garage Scholten zijn er korte lijntjes. Je treft bij ons geen telefonist(e), receptionist(e) of een chef werkplaats aan. De monteur die uw auto repareert of onderhoud kunt u ook aantreffen achter de receptie of aan de telefoon. Welke auto je ook rijdt, je kunt altijd bij Garage Scholten terecht.

APK bij Garage Scholten

APK – Algemene Periodieke Keuring:

De Algemene Periodieke Keuring, kortweg APK, is een belangrijke keuring. Tijdens deze keuring wordt uw auto beoordeeld op drie aspecten: verkeersveiligheid, milieu en registratie. Uw auto wordt op een groot aantal punten gekeurd. De APK is een momentopname en geeft geen garantie dat uw auto de rest van het jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige controle en onderhoud van uw auto blijft dus belangrijk.

Wanneer en hoe vaak moet uw auto worden gekeurd?
Wanneer en hoe vaak uw auto moet worden gekeurd, hangt af van de brandstof waarop uw auto rijdt, en leeftijd.

Stel daarom uw APK Reminder in! Klik op de onderstaande banner en wij houden u automatisch op de hoogte!

Benzine en overige, niet zijnde diesel of LPG

  • Alle op benzine en overige, niet zijnde diesel of LPG, rijdende personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s die sinds 1 januari 2005 op de weg zijn toegelaten, hoeven pas vanaf 1 januari 2009 elke twee jaar een APK te ondergaan.
  • Als deze personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s acht jaar of ouder zijn, geldt er weer een jaarlijkse APK. (4-2-2-1)

Diesel of LPG

Als uw personenauto of lichte bedrijfsauto op diesel of LPG rijdt, moet de eerste keuring plaatsvinden drie jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na deze keuring moet uw auto jaarlijks APK-gekeurd worden. (3-1-1)

Klassiekers

  • Personenauto’s van 30 jaar of ouder hoeven nog maar eens per twee jaar gekeurd te worden.
  • Voor personenauto’s van voor 1 januari 1960 vervalt de APK-plicht.

Wijziging van benzine naar LPG
Als u een LPG-installatie laat inbouwen in uw auto, valt uw auto daarmee         onmiddellijk in het keuringsregime dat hoort bij de categorie LPG. Hierdoor kan  het zijn dat uw auto dus eerder APK-gekeurd moet worden dan  bijvoorbeeld op het APK-rapport staat vermeld.

Zware bedrijfsauto’s, aanhangwagens en sommige speciale voertuigen moeten elk jaar worden gekeurd vanaf het moment dat ze nieuw op de weg worden toegelaten.

Keuren tot twee maanden vooraf
U kunt uw auto tot twee maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met één of twee jaren verlengd. Laat u uw auto meer dan twee maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt uw auto een nieuwe APK-vervaldatum.

Waarop wordt uw auto tijdens de APK gekeurd?
Tijdens de keuring komen de veiligheid- en milieuaspecten van uw auto aan bod. Tevens wordt bekeken of uw auto op de juiste wijze is geregistreerd. De belangrijkste punten van de APK zijn:

Algemeen: voertuig identificatie
Verkeersveiligheid: o.a. remmen, banden, stuurinrichting, wielophanging, verlichting, carrosserie en schokdempers.
Milieu: uitstoot uitlaatgassen.

Het keuringsrapport
Na afloop van de APK krijgt u een keuringsrapport. Hierop staat of uw auto is goedgekeurd of afgekeurd, inclusief een overzicht van de reparatie- dan wel afkeurpunten. Daarnaast kunnen er op het rapport adviespunten en reparatie-adviespunten staan. Adviespunten zijn punten die niet tot afkeuring leiden, maar waaraan wel binnen afzienbare tijd aandacht besteed moet worden door het vervangen of repareren van onderdelen. Een reparatie-adviespunt is een advies met betrekking tot het niet functioneren van een airbag- of gordelspansysteem en/of overmatige olielekkage (niet zijnde onderdelen van het brandstofsysteem, het remsysteem, de stuurinrichting of het veersysteem).

Wie controleert of de keuring goed wordt uitgevoerd?
De RDW controleert onder meer door middel van steekproeven of APK keuringen goed zijn uitgevoerd. Als uw auto voor een steekproef is geselecteerd, bent u verplicht hieraan mee te werken. De APK-controleur van de RDW is binnen 90 minuten bij uw auto aanwezig. Er worden jaarlijks meer dan 200.000 steekproeven uitgevoerd.

Wat als uw auto niet op tijd APK- gekeurd is?
De overheid controleert of voertuigeigenaren tijdig de APK hebben laten uitvoeren. Zorg er dus voor dat u uw auto tijdig laat keuren, anders krijgt u automatisch een boete.

APK-reminder
Laat u op de hoogte houden door Garage Scholten. Wij sturen u een e-mail wanneer uw voertuig toe is aan een APK. Klik op de APK-reminder om u op te geven.